NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 8636-2 (200330)

Přejímací podmínky rovinných frézek, zkoušky přesnosti. Část 2: Frézky s posuvným portálem.

NORMA vydána dne 1.4.1994

Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ISO 8636-2
: 200330
: 15529
: NEPLATNÁ
: 1.4.1994
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN