NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 860 (010502)

Terminologická práce - Harmonizace pojmů a termínů.

NORMA vydána dne 1.3.1998

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN ISO 860
: 010502
: 51345
: NEPLATNÁ
: 1.3.1998
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN