NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 8528-6 (333140)

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 6: Metody zkoušení.

NORMA vydána dne 1.9.2011

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 8528-6
: 333140
: 88850
: 1.9.2011
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 8528-6 (333140):

Tato část ISO 8528 stanovuje metody zkoušení používané pro charakterizování celého zdrojového soustrojí. Norma platí pro zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory (RIC) pro pozemní a námořní účely, s výjimkou zdrojových soustrojí používaných na palubě letadel nebo pro pohon silničních vozidel a Iokomotiv. Pro některé zvláštní aplikace (např. nutné napájení nemocnic, výškových budov) mohou být zapotřebí doplňující požadavky. Pro zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná jinými hnacími motory s vratným pohybem (např. parními motory) se má tato část ISO 8528 použít jako základ pro stanovení zmíněných požadavků