NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 8528-3 (333140)

Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory. Část 3: Střídavé generátory pro zdrojová soustrojí.

NORMA vydána dne 1.3.1996

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 8528-3
: 333140
: 19177
: NEPLATNÁ
: 1.3.1996
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN