NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 8528-12 (333140)

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 12: Nouzový napájecí zdroj pro bezpečnostně-technické zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.11.2016

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 8528-12
: 333140
: 501208
: 1.11.2016
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 8528-12 (333140):

Tato část ISO 8528 platí pro zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory používaná pro nouzové napájení bezpečnostně-technických zařízení. Platí například pro bezpečnostní zařízení v nemocnicích, ve výškových budovách, na veřejných shromaždištích atd. Tato část ISO 8528 stanoví zvláštní požadavky na funkční charakteristiky, konstrukci a údržbu silnoproudých generátorů používaných ve výše uvedených aplikacích a zohledňuje ustanovení ISO 8528-1 až ISO 8528-6 a ISO 8528-10