NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 8514-2 (013828)

Mikrografie. Mikrografická média COM. Kontrola jakosti. Část 2: Postup.

NORMA vydána dne 1.4.1994

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN ISO 8514-2
: 013828
: 16185
: 1.4.1994
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 8514-2 (013828):

Norma obsahuje ISO 8514-2:1992. ISO 8514 se skládá z následujících částí pod tímto společným názvem Mikrografie - Mikrografická média COM - Kontrola jakosti: Část 1. Požadavky na zkušební diapozitiv a zkušební data na magnetickém nosiči. Část 2: Postup. Tato druhá část ČSN ISO 8514 popisuje metodu zjišťování a kontroly jakosti mikrografických médií COM. Stanoví také prostředky pro nastavení intenzity expozice znaků ze znakového generátoru. ČSN ISO 8514-1 stanoví požadavky na zkušební diapozitiv a zkušební data použitá pro tuto metodu kontroly. ČSN ISO 8514-1 a ČSN ISO 8514-2 se vztahují pouze na zařízení COM používající formulářové diapozitivy. ČSN ISO 8514-2 (01 3828) byla vydána v dubnu 1994