NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 843 (010145)

Informace a dokumentace - Konverze řeckých znaků do latinky.

NORMA vydána dne 1.2.2001

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 843
: 010145
: 61045
: 1.2.2001
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 843 (010145):

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 843:1997. Mezinárodní norma ISO 843:1997 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma zavádí systém transliterace a/nebo transkripce řeckých znaků do latinky. Tento systém zavádí dvě sady pravidel, z nichž každá představuje jiný typ konverze, a to: - Typ 1, transliterace řeckých znaků do latinky, - Typ 2, transkripce řeckých znaků do latinky. Tento systém je použitelný pro znaky řeckého písma, nezávisle na období, v němž byly užívány, tj. je použitelný pro monotonický a polytonický systém písma ze všech období klasického a moderního Řecka stejně jako jakékoliv jiné formy psaní používající řecké písmo. Definice a vysvětlení použitých termínů jsou uvedeny v Příloze A