NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 8422 (010259)

Přejímací plány postupným výběrem při kontrole srovnáváním.

NORMA vydána dne 1.4.2010

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ISO 8422
: 010259
: 84759
: 1.4.2010
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 8422 (010259):

Účelem této mezinárodní normy je poskytnout nástroje pro postupné posuzování výsledků kontrol, které mohou bt použity k vyvolání ekonomického a psychologického tlaku na dodavatele nepřijetím dávek horší kvality, aby odesílal dávky s kvalitou mající vysokou pravděpodobnost přijetí. Současně je odběratel chráněn předepsanou horní mezí pro pravděpodobnost přijetí dávek špatné kvality.