NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 841 (184303)

Systémy průmyslové automatizace a integrace - Číslicové řízení strojů - Souřadnicový systém a terminologie pohybu.

NORMA vydána dne 1.1.2003

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 841
: 184303
: 66244
: 1.1.2003
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 841 (184303):

Tato mezinárodní norma popisuje souřadnicový systém stroje vzhledem k primárním pohybům jednotlivých číslicově řízených strojů a k přidruženým pohybům stroje. Souřadnicový systém stroje je používán ke stanovení souřadnic pohybujícího se nástroje (nebo bodu v pracovním prostoru nebo na výkresu) vzhledem k stacionárnímu obrobku. Programátor může tudíž popsat obráběcí operace, aniž musí vědět, zda se nástroj přibližuje směrem k obrobku, nebo zda se obrobek přibližuje k nástroji. POZNÁMKA 1 - Individuálně číslicově řízené stroje jsou ty, u nichž všechny osy jsou pevně spojeny s jednou základnou nebo rámem, a všechny pohyby se vztahují k jedinému standardnímu souřadnicovému systému. POZNÁMKA 2 - Pro jednoduchost se ve většině textu této mezinárodní normy používají termíny platné pro obráběcí stroje, nicméně tyto termíny platí pro číslicově řízené stroje obecně. Souřadnicové systémy a terminologie pohybů os pro průmyslové roboty jsou stanoveny v ISO 9787, Manipulační průmyslové roboty - Souřadnicové systémy a terminologie pohybů.