NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 832 (010149)

Informace a dokumentace - Bibliografický popis a citace - Pravidla zkracování bibliografických termínů.

NORMA vydána dne 1.12.2001

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN ISO 832
: 010149
: 63520
: 1.12.2001
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 832 (010149):

Tato norma shrnuje pravidla zkracování termínů určená autorům, redaktorům, knihovníkům atd. při tvorbě zkratek slov a slovních spojení, která se běžně užívají v bibliografickém popisu a citacích. Aplikace těchto zkratek v citacích, katalogizačních záznamech atd. je předmětem zvláštních pravidel, která se používají pro tvorbu bibliografického popisu nebo jiné formy citování. Norma specifikuje pravidla zkracování slov a slovních spojení, která se běžně vyskytují v bibliografickém popisu a citacích v jazycích používajících latinku, cyrilici a řeckou abecedu. Zkratky názvů a slov z názvu jsou předmětem normy ČSN ISO 4