NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 8062-4 (014460)

Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 4: Obecné tolerance pro odlitky použitím tolerování profilu v systému obecných základen. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.8.2018

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ISO 8062-4
: 014460
: 505413
: 1.8.2018
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 8062-4 (014460):

Tato finální část dokumentu se vztahuje k systému geometrických tolerancí všeobecných základen výrobků. Norma specifikuje tolerance výrobků a úhlů (kuželů) specifikovaných pro různé výrobní procesy odlévání za předpokladu využití tolerančního intervalu profilu pro odlitky ze všech licích kovů a jejich slitin vyráběných různými způsoby výroby odlitků. POZNÁMKA - Pokud neobsahuje konečný požadavek na povrch žádný systém základny (cílový nebo integrální), tento dokument nemůže být použit