NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 8015 (014204)

Technické výkresy. Základní pravidlo tolerování.

NORMA vydána dne 1.4.1994

Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN ISO 8015
: 014204
: 16071
: NEPLATNÁ
: 1.4.1994
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN