NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 80000-7 (011300)

Veličiny a jednotky - Část 7: Světlo.

NORMA vydána dne 1.6.2012

Česky -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN ISO 80000-7
: 011300
: 90733
: 1.6.2012
: 88
: 295 g (0.65 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 80000-7 (011300):

uvádí názvy, značky a definice veličin a jednotek používaných pro světlo a ostatní elektromagnetická záření. Podle potřeby jsou uvedeny v normě i převodní činitele