NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 80000-7:2012/Oprava1 (011300)

Veličiny a jednotky - Část 7: Světlo.

NORMA vydána dne 1.10.2016

Česky -
Tištěné (26.40 CZK)

:

: ČSN ISO 80000-7:2012/Oprava1
: 011300
: 500882
: Oprava
: 1.10.2016
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN