NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 80000-1 (011300)

Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně.

NORMA vydána dne 1.7.2011

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN ISO 80000-1
: 011300
: 88434
: 1.7.2011
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 80000-1 (011300):

uvádí obecné informace a definice týkající se veličin, soustav veličin, jednotek, značek veličin a jednotek a koherentních soustav jednotek, zejména Mezinárodní soustavy veličin, ISQ, a Mezinárodní soustavy jednotek, SI. Principy formulované v ISO 80000-1 jsou určeny pro obecné užití v různých oblastech vědy a techniky, a také jako úvod do ostatních částí této mezinárodní normy. Řadové veličiny a nominální vlastnosti leží mimo předmět normy ISO 80000-1