NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 80000-1:2011/Oprava1 (011300)

Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně.

NORMA vydána dne 1.3.2013

Česky -
Tištěné (26.40 CZK)

:

: ČSN ISO 80000-1:2011/Oprava1
: 011300
: 92412
: Oprava
: 1.3.2013
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN