NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 7919-5 (011414)

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích - Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a čerpacích stanicích.

NORMA vydána dne 1.8.2006

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 7919-5
: 011414
: 76289
: NEPLATNÁ
: 1.8.2006
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN