NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 7919-4 (011414)

Vibrace strojů s nevratným pohybem - Měření na rotujících hřídelích a kritéria hodnocení - Část 4: Plynové turbiny.

NORMA vydána dne 1.5.1998

Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN ISO 7919-4
: 011414
: 52085
: NEPLATNÁ
: 1.5.1998
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN