NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 7870-4 (010272)

Regulační diagramy - Část 4: Regulační diagramy CUSUM.

NORMA vydána dne 1.3.2015

Česky -
Tištěné (515.90 CZK)

:

: ČSN ISO 7870-4
: 010272
: 95548
: 1.3.2015
: 64
: 192 g (0.42 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 7870-4 (010272):

Tato část ISO 7870 představuje univerzálnost a užitečnost velmi jednoduché avšak účinné grafické metody interpretování dat uspořádaných v nějaké smysluplné posloupnosti. Tato data mohou pokrývat širokou škálu údajů od celkových obchodních ukazatelů, jako jsou obrat, zisk nebo (celkové) režijní náklady, přes provozní data, jako je čerpání zásob a absence, až po údaje týkající se řízení jednotlivých parametrů procesu nebo znaků produktu