NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 7565 (013892)

Mikrografie - Čtecí přístroje pro mikrografická média - Měření charakteristik.

NORMA vydána dne 1.12.1997

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 7565
: 013892
: 50604
: 1.12.1997
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 7565 (013892):

Norma je identická s ISO 7565:1993. Určuje metody a přístroje pro měření charakteristik čtecích přístrojů. Tyto charakteristiky stanoví (ČSN) ISO 6198. Využívá se jich pro měření zvětšení, rozlišení, zkreslení, jasu stínítka, kontrastu stínítka a teplot filmové dráhy. Norma se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Zvětšení, kapitola 5 - Rozlišení, kapitola 6 - Geometrické zkreslení, kapitola 7 - Jas stínítka, kapitola 8 - Kontrast stínítka, kapitola 9 - Měření teploty filmové dráhy. Konečně obsahuje Přílohu A (informativní) a Přílohu B (informativní). ČSN ISO 7565 (01 3892) byla vydána v prosinci 1997. Nahradila ČSN 19 6751 z 26.11.1990