NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 7220 (010139)

Informace a dokumentace - Grafická úprava katalogů norem.

NORMA vydána dne 1.2.2002

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 7220
: 010139
: 64019
: 1.2.2002
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 7220 (010139):

Tato norma zavádí pokyny pro uspořádání a grafickou úpravu katalogů norem nebo publikací podobných normám, a tím přispívá k jejich snadnějšímu využívání. Tato norma se nevztahuje na lístkové katalogy ani katalogy ve formě počítačových databází. Norma je omezena na všeobecné instrukce ke zpracování katalogů, které poskytují bibliografické a další související informace o normách a jim podobným publikacích. Mnohá ustanovení této normy je však možné použit také v katalozích jiných položek než jsou normy