NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 7154 (010141)

Dokumentace - Zásady bibliografického pořádání.

NORMA vydána dne 1.10.2003

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 7154
: 010141
: 68637
: 1.10.2003
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 7154 (010141):

Tato mezinárodní norma definuje zobecněné zásady bibliografického pořádání, které je třeba zahrnout mezi pravidla bibliografického pořádání v jednotlivých bibliografiích, knihovnách a dokumentačních střediscích, stejně jako pravidla užívaná celými národy a jazykovými skupinami. Tato mezinárodní norma je použitelná pro bibliografické informace jak tištěné tak zobrazované, k identifikaci pořádacích jednotek v rámci bibliografických záznamů pro výměnu ve strojem čitelné formě a pro manipulaci s těmito záznamy ručními i strojovými technikami.