NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 7144 (010161)

Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů.

NORMA vydána dne 1.3.1997

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 7144
: 010161
: 21060
: 1.3.1997
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 7144 (010161):

Norma obsahuje ISO 7144:1986. Stanovuje pravidla formální úpravy disertací a podobných dokumentů ze všech oborů. Je aplikovatelná na disertace předkládané: ve formě knihy, jako části knih, jako časopisecké články, jako strojopisy, jako soubor jednotlivých publikací. Pravidla platí pro následující způsoby rozmnožování disertací: vysázené a vytištěné v identické, avšak zmenšené podobě, v mikrografické podobě. ČSN ISO 7144 (01 0161) byla vydána v březnu 1997