NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 7-1 (014034)

Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování.

NORMA vydána dne 1.6.1996

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN ISO 7-1
: 014034
: 19339
: 1.6.1996
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 7-1 (014034):

Norma stanoví požadavky na tvar, rozměry, tolerance a označování trubkových závitů velikostí 1/16 až 6 včetně, pro spoje, kde je těsnosti dosahováno lícováním závitů. Tyto závity jsou kuželové vnější, válcové vnitřní nebo kuželové vnitřní. Jsou určeny pro závitové konce trubek, ventily, fitinky nebo jiná potrubní zařízení vzájemně spojená závity. Pro dosažení těsnosti spojů je třeba použít na závitech vhodný těsnící prostředek. ISO 7-1 je jednou z částí mezinárodní normy, která je sestavena ze souboru, obsahující tyto části: Část 1 Rozměry, toleance a označování Část 2 Kontrola mezními závitovými kalibry - zavedena v ČSN ISO 7-2 Část 2 (25 4006)