NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 690 (010197)

Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů.

NORMA vydána dne 1.3.2011

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN ISO 690
: 010197
: 87858
: NEPLATNÁ
: 1.3.2011
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN