NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 6861 (010152)

Informace a dokumentace - Kódovaný soubor znaků glagolské abecedy pro výměnu bibliografických informací (Text normy není součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.7.1998

Pouze česká předmluva -
Tištěné (26.40 CZK)

:

: ČSN ISO 6861
: 010152
: 52369
: 1.7.1998
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 6861 (010152):

Tato mezinárodní norma stanoví kódovaný soubor znaků glagolské abecedy za účelem výměny bibliografických informací. Soubor znaků lze využít ve staroslovanských jazycích. Tato mezinárodní norma obsahuje kódové tabulky a příslušnou legendu ke každému grafickému znaku včetně jeho ekvivalentu v kyrilici, jeho pozici v kódové tabulce, název, poznámky k jeho použití. Poznámka - S ohledem na uživatele koresponduje soubor znaků glagolské abecedy se souborem znaků základní kyrilice pro bibliografické informace, který je registrován pod číslem 37 v registru ISO, a se souborem znaků ISO 5427 registrovaným pod číslem 54. Další viz příloha A