NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 6621-5 (027008)

Pístní kroužky spalovacích motorů. Požadavky jakosti.

NORMA vydána dne 1.5.1994

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 6621-5
: 027008
: 16265
: 1.5.1994
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 6621-5 (027008):

Norma stanoví kriteria jakosti, která lze definovat, avšak nelze je specifikovat na výkrese. Norma stanoví určité limity úchylek, pro které lze použít měřících metod obsažených v ISO 6621-2. Též stanoví některá kriteria jakosti, pro něž neexistují žádné měřící metody, avšak lze je posuzovat vizuálně a jsou doplňkem tolerancí výšky kroužků, radiální tloušťky a vůle zámku. Norma platí pro všechny druhy pístních kroužků do průměru 200 mm pro spalovací motory a kompresory. Norma nestanoví úroveň přejímacího plánu (AGL). Norma spolu s ČSN ISO 6621-1 až 4 nahrazuje ČSN 02 7001 z 20.1.1971 pro rozměry pístních kroužků spalovacích motorů D <= 200 mm. ISO 6621-5 je jednou z částí mezinárodní normy která je sestavena ze souboru obsahující tyto části: Část 1: Slovník Část 2: Zásady měření Část 3: Specifikace materiálu Část 4: Všeobecná specifikace Část 5: Požadavky jakost