NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 6483 (278231)

Stroje pro zemní práce. Korby damprů. Stanovení objemu.

NORMA vydána dne 1.2.1994

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN ISO 6483
: 278231
: 15395
: 1.2.1994
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 6483 (278231):

Norma obsahuje ISO 6483:1980. Specifikuje postup pro účely stanovení přibližného objemu typických materiálů, které jsou převáženy v korbách damprů. Tyto objemy vycházejí z vnitřních rozměrů koreb a z reprezentativních objemů (materiálů), které se nacházejí na horní části těchto koreb. Je normalizováno stanovení objemů i uvádění vypočtených hodnot. ČSN ISO 6483 (27 8231) byla vydána v únoru 1994