NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 6406 (078540)

Plynové lahve - Bezešvé ocelové plynové lahve - Periodická kontrola a zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.5.2007

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN ISO 6406
: 078540
: 78077
: NEPLATNÁ
: 1.5.2007
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN