NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 6394 (277965)

Stroje pro zemní práce - Určování hladiny emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy - Podmínky stacionární zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.9.2013

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 6394
: 277965
: 93904
: 1.9.2013
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 6394 (277965):

Tato mezinárodní norma stanovuje metodu určování hladin emisního akustického tlaku stavebních a zemních strojů na stanovišti obsluhy, měřeného pomocí časově průměrované emisní hladiny akustického tlaku A když stroje nepojíždí, s motorem pracujícím se jmenovitými otáčkami bez zatížení. Je použitelná pro stavební a zemní stroje, které jsou definovány v ISO 6165 a které jsou stanoveny v ISO 6393, příloha A