NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 6259-2 (643117)

Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Trubky z PVC-U, PVC-C a PVC-HI. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.5.2015

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 6259-2
: 643117
: 97229
: 1.5.2015
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 6259-2 (643117):

Tato část ISO 6259 specifikuje metodu pro stanovení tahových vlastností trubek z polyvinylchloridu (PVC-U), chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C) a houževnatého polyvinylchloridu (PVC-HI) a zejména tyto vlastnosti: - napětí na mezi kluzu; - prodloužení při přetržení