NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 5725-4 (010251)

Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 4: Základní metody pro stanovení správnosti normalizované metody měření.

NORMA vydána dne 1.1.1997

Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ISO 5725-4
: 010251
: 20614
: NEPLATNÁ
: 1.1.1997
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN