NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 5725-3 (010251)

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 3: Mezilehlé míry preciznosti normalizované metody měření.

NORMA vydána dne 1.9.2018

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ISO 5725-3
: 010251
: 505453
: 1.9.2018
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 5725-3 (010251):

Tato část ISO 5725 a) probírá důsledky definic mezilehlých měr preciznosti; b) uvádí návod pro interpretaci a použití odhadů mezilehlých měr preciznosti v praktických situacích; c) neposkytuje žádné míry chyb odhadů mezilehlých měr preciznosti; d) sama o sobě se netýká stanovení pravdivosti vlastní metody měření, avšak probírá vztah mezi pravdivostí a podmínkami měření