NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 5725-1 (010251)

Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice.

NORMA vydána dne 1.1.1997

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 5725-1
: 010251
: 20617
: NEPLATNÁ
: 1.1.1997
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN