NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 5667-4 (757051)

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží.

NORMA vydána dne 1.6.2018

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ISO 5667-4
: 757051
: 505201
: 1.6.2018
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 5667-4 (757051):

Tato část ISO 5667 uvádí návod pro navrhování programů odběru vzorků, způsobů odběru vzorků, konzervace vzorků a manipulace se vzorky vody z jezer a vodních nádrží, z volné vody a z vody pokryté ledem. Tato část ISO 5667 je použitelná pro vodní nádrže s vodní vegetací i bez ní