NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 55001 (010376)

Management aktiv - Systémy managementu - Požadavky.

NORMA vydána dne 1.5.2015

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 55001
: 010376
: 97511
: 1.5.2015
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 55001 (010376):

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu aktiv v rámci kontextu organizace. Lze ji aplikovat na všechny typy aktiv a mohou ji používat organizace všech typů a velikostí. Je určena k použití především při řízení hmotných aktiv, lze ji však používat i pro jiné typy aktiv