NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 55000 (010375)

Management aktiv - Přehled, zásady a terminologie.

NORMA vydána dne 1.5.2015

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ISO 55000
: 010375
: 97512
: 1.5.2015
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 55000 (010375):

Tato mezinárodní norma poskytuje přehled managementu aktiv, jeho zásad a terminologie a také očekávaných přínosů ze zavedení managementu aktiv. Lze ji aplikovat na všechny typy aktiv a mohou ji používat organizace všech typů a velikostí. Je určena k použití především při řízení hmotných aktiv, lze ji však používat i pro jiné typy aktiv