NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 513 (220801)

Klasifikace a použití tvrdých řezných materiálů k obrábění kovů s určenou řeznou hranou - Označování skupin a podskupin použití.

NORMA vydána dne 1.7.2015

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN ISO 513
: 220801
: 97630
: 1.7.2015
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 513 (220801):

Tato mezinárodní norma specifikuje klasifikaci a použití tvrdých řezných materiálů včetně tvrdokovů, keramiky, diamantu a nitridu bóru pro třískové obrábění a stanovuje jejich použití. Neplatí pro jiná použití (důlní a jiné nárazové nástroje, průvlaky na tažení drátu, nástroje pro tváření kovů a doteky měřidel, atd.)