NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 5128 (011685)

Akustika - Měření vnitřního hluku motorových vozidel.

NORMA vydána dne 1.11.2002

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN ISO 5128
: 011685
: 65906
: 1.11.2002
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 5128 (011685):

Tato norma je prvním stupněm ve vývoji zkoušek umožňujících užitečné určování vnitřního hluku pro technické a smluvní účely. Stanovuje podmínky pro získání reprodukovatelných a porovnatelných měření hladin akustického tlaku a spekter hluku uvnitř všech druhů silničních motorových vozidel včetně těch, kde řidič a/nebo cestující sedí v otevřené kabině nebo dokonce jen v dostatečně popsaném prostoru, ale s vyloučením traktorů a zemědělských strojů, které pokrývá norma ISO 5131