NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 5127 (010162)

Informace a dokumentace - Slovník.

NORMA vydána dne 1.5.2003

Česky -
Tištěné (1053.80 CZK)

:

: ČSN ISO 5127
: 010162
: 67126
: 1.5.2003
: 160
: 511 g (1.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 5127 (010162):

Tato mezinárodní norma má usnadnit mezinárodní komunikaci v oblasti informací a dokumentace. Uvádí termíny a definice vybraných pojmů vztahujících se na tuto oblast a vymezuje vztahy mezi hesly. Předmět této mezinárodní normy odpovídá předmětu technické komise ISO/TC 46, Standardizace činností souvisejících s knihovnami, dokumentačními a informačními středisky, indexačními a referátovými službami, archivy, informační vědou a publikováním.