NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 5122 (010137)

Dokumentace - Analytické obsahy v seriálových publikacích.

NORMA vydána dne 1.9.2003

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN ISO 5122
: 010137
: 68302
: 1.9.2003
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 5122 (010137):

Tato mezinárodní norma zavádí pravidla pro grafickou úpravu analytických obsahů v periodikách nebo jiných seriálových publikacích. Analytické obsahy v periodikách nebo jiných seriálových publikací poskytují podrobný popis každého článku, do takových podrobností, které jsou podstatné pro dokumentační práci. Strana je rozdělena do bloků, z nichž každý obsahuje informace o jednom článku, uspořádaných takovým způsobem, že nejméně důležité podrobnosti jsou na začátku a konci bloku a mohou být vynechány, pokud se jeví jako přebytečné. Záhlaví analytického obsahu poskytuje doplňkové informace nutné pro získání originálního dokumentu.