NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 5072 (441325)

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení skutečné relativní hustoty a zdánlivé relativní hustoty.

NORMA vydána dne 1.1.2015

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN ISO 5072
: 441325
: 96515
: 1.1.2015
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 5072 (441325):

Tato mezinárodní norma určuje metody stanovení skutečné relativní hustoty a zdánlivé relativní hustoty hnědých uhlí a lignitů