NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 5071-1 (441351)

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení prchavé hořlaviny v analytickém vzorku - Část 1: Metoda dvou pícek.

NORMA vydána dne 1.1.2015

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 5071-1
: 441351
: 96513
: 1.1.2015
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 5071-1 (441351):

Tato část ISO 5071 specifikuje metodu stanovení prchavé hořlaviny hnědých uhlí a lignitů