NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 50015 (011518)

Systémy managementu hospodaření s energií - Měření a ověřování energetické náročnosti organizací - Obecné zásady a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.2.2016

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 50015
: 011518
: 99293
: 1.2.2016
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 50015 (011518):

Tato mezinárodní norma stanoví obecné zásady a pokyny pro proces měření a ověřování (M&V) energetické náročnosti organizací nebo jejich součástí. Tato mezinárodní norma může být používána samostatně nebo ve spojení s jinými normami nebo protokoly a může být aplikována na všechny druhy energie