NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 50003 (011515)

Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií.

NORMA vydána dne 1.1.2022

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN ISO 50003
: 011515
: 513843
: 1.1.2022
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 50003 (011515):

Tato mezinárodní norma je určena k použití ve spojení s ČSN EN ISO/IEC 17021-1. Požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1 platí i pro tuto mezinárodní normu. ČSN ISO 50003 specifikuje požadavky pro konkrétní technickou oblast systémů managementu hospodaření s energií (EnMS), které jsou potřebné pro zajištění efektivity auditu a certifikace a zároveň podporují úsilí organizace o neustálé zlepšování energetické hospodárnosti, včetně energetické účinnosti, užití energie a spotřeby energie, jakož i EnMS. Tato mezinárodní norma se zabývá zejména dodatečnými požadavky nezbytnými pro proces auditu. Zahrnuje proces plánování, počáteční certifikační audit, provádění auditu na místě, kompetenci auditora, dobu trvání auditu a vzorkování na více pracovištích. ČSN ISO 50003 se zabývá audity EnMS pro účely certifikace, ale netýká se energetických auditů, u nichž je účelem zavést systematickou analýzu spotřeby a užití energie, a které jsou definovány v ČSN ISO 50002