NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 50002 (011514)

Energetické audity - Požadavky s návodem pro použití.

NORMA vydána dne 1.5.2016

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ISO 50002
: 011514
: 500003
: 1.5.2016
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 50002 (011514):

Tato mezinárodní norma specifikuje procesní požadavky pro provádění energetického auditu na energetickou náročnost. Je použitelná pro všechny typy zařízení a organizací a všechny formy energie a jejího užití. Norma specifikuje zásady provádění energetických auditů, požadavky na běžné procesy během energetických auditů a výstupy energetických auditů. Energetický audit může doplnit energetickou bilanci a usnadnit sledování, měření a analýzu, tak jak jsou popsány v normě ISO 50001, nebo může být použit samostatně. Účelem této normy je definovat minimální soubor požadavků vedoucích k identifikaci příležitostí ke snížení energetické náročnosti