NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 4524-3 (038519)

Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin. Část 3: Elektrografické zkoušky pórovitosti.

NORMA vydána dne 1.3.1994

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN ISO 4524-3
: 038519
: 15984
: 1.3.1994
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 4524-3 (038519):

Norma obsahuje ISO 4524-3:1986. ISO 4524 obsahuje pod společným názvem Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin tyto části: Část 1: stanovení tloušťky povlaku. Část 2: Klimatické zkoušky. Část 3: Elektrografické zkoušky pórovitosti. Část 4: Stanovení obsahu zlata. Část 5: Zkoušky přilnavosti. Část 6: Stanovení přítomnosti zbytkového množství solí. Část 7: Stanovení přechodového odporu tenkých vrstev. Tato třetí část normy určuje pět elektrografických zkoušek stanovení pórovitosti elektrolyticky vyloučených povlaků zlata a jeho slitin určených pro technické, dekorativní a ochranné účely. Jsou popsány tři zkoušky papírovou elektrografií a zkouška želatinovou elektrografií. ČSN ISO 4524-3 (03 8519) byla vydána v březnu 1994. Nahradila spolu s ČSN ISO 4524-2 oddíl C ČSN 03 8519 z 8.9.1981