NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 45001 (010801)

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití.

NORMA vydána dne 1.10.2018

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN ISO 45001
: 010801
: 505900
: 1.10.2018
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 45001 (010801):

Tento dokument specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytuje návod k jeho používání, který umožňuje organizacím zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště, zabránit pracovním úrazům a poškození zdraví a také aktivně zlepšovat výkonnost v oblasti BOZP. Je použitelný v každé organizaci, která hodlá vytvořit, zavést a udržovat systém managementu BOZP pro zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pro odstraňování nebezpečí a pro minimalizování rizik v oblasti BOZP (včetně systémových nedostatků), pro využívání příležitostí v oblasti BOZP a pro řešení neshod v rámci systému managementu BOZP souvisejících s činnostmi organizace