NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 4343 (184311)

Systémy průmyslové automatizace - Číslicové řízení strojů - Výstupní data procesoru číslicového řízení - Postprocesorové povely.

NORMA vydána dne 1.6.2002

Česky -
Tištěné (1053.80 CZK)

:

: ČSN ISO 4343
: 184311
: 64791
: 1.6.2002
: 180
: 571 g (1.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 4343 (184311):

Norma ČSN ISO 4343 stanovuje standardní postprocesorový slovník v kontextu s instrukčním slovem a parametry, které mohou být k instrukčnímu slovu přiřazeny. Tento slovník je zakódován použitím záznamů CLDATA třídy 2 000 (typ postprocesorového povelu s celočíselným kódem) a třídy 20 000 (postprocesorový povel písmenného typu) uvedených v ISO 3592. Existuje přímá závislost mezi prvky postprocesorového slovníku a prvky záznamů CLDATA postprocesorových povelů. Číselné kódy uvedené v příloze B této normy jsou používány k vyjádření klíčových slov v záznamech CLDATA třídy 2 000 a jména klíčových slov uvedená v příloze B jsou používána k vyjádření klíčových slov v záznamech CLDATA třídy 20 000. Číslicové řízení používá mnoho typů strojů, ale jazyk stanovený touto normou byl vyvinut především pro číslicově řízené obráběcí stroje, a proto také slova "nástroj" a "obrobek" jsou použita v popisu jazyka k označení pracovního prvku a opracovávaného prvku. Mnoho slov použité slovní zásoby je také převzato z terminologie pro obrábění kovů. Tato mezinárodní norma nestanovuje: a) mechanismus, kterým jsou příkazy zpracovávány; b) médium, na které se vstupní jazykové příkazy zaznamenávají; c) médium a formát výstupních řídicích dat pro obrábění; d) pořadí příkazů v programu obrábění obrobku