NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 4190-6 (274310)

Elektrické výtahy. Část 6: Osobní výtahy pro bytové domy - Navrhování a výběr.

NORMA vydána dne 1.5.1992

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN ISO 4190-6
: 274310
: 23107
: 1.5.1992
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 4190-6 (274310):

Norma obsahuje ISO 4190/6:1984. Tato část normy ISO 4190 stanovuje zásady pro navrhování a výběr výtahů pro bytové domy k zajištění přiměřené dopravy. Toto zejména dovoluje stanovit výtahů a jejich hlavní parametry už na počátku projektování budov. Jsou stanoveny 3 stupně úrovně dopravy, výtahy založené na čekacím intervalu 60 s, 80 s a 100 s ve výchozí stanici a označené takto: program 60, program 80 a program 100. Tato část normy ISO 4190 se používá pro normalizované výtahy třídy I pro bytové domy. V poměrně stručné normě jsou stanoveny zejména všeobecné zásady pro uvedené programy a zásady pro jejich volbu. V přílohách A až F jsou grafy pro jednotlivé výtahy a jejich parametry. ČSN ISO 4190-6 část 6 (27 4310) byla vydána v květnu 1992